Problemen bij te lage luchtvochtigheid

In onze moderne, goed geïsoleerde woningen treedt het verschijnsel van droogte ofwel een te lage luchtvochtigheid regelmatig op. Vooral in de periode tussen september en april, wanneer gestookt wordt. Er is dan sprake van een tekort aan vocht in ons binnenklimaat omdat verse aanvoer achterblijft vanuit de buitenomgeving.

Het is natuurlijk zonde van de energie die we gebruiken om onze woon- of werkomgeving op temperatuur te brengen en vervolgens de warmte dan te laten ontsnappen als we ramen of deuren open zetten. Maar dan moeten we wel de gevolgen accepteren als:

-statische meubels en vloerbedekking

- uitdrogen van vloeren en houten meubels met krimpkiertjes of scheurtjes tot gevolg.


Wat is relatieve luchtvochtigheid?

De Relatieve luchtvochtigheid geeft aan de hoeveelheid waterdamp in de lucht bij een bepaalde temperatuur ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die lucht bij die bepaalde temperatuur kan bevatten totdat waterdamp tot water condenseert.

 

Uw houten vloer en de te lage relatieve luchtvochtigheid.

Hout is een hygroscopisch materiaal; het past zich aan de omstandigheden in de omgeving aan. Droge lucht ontrekt vocht aan de houten vloer, waardoor het hout zal krimpen. Bij een zeer vochtige lucht zal het hout vocht opnemen en zal zwelling van de vloerdelen optreden.

 

RV >

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Temp.

10 ËšC

4,7

5,5

6,3

7,1

7,9

8,7

9,4

10,2

11,1

12,1

13,3

14,7

16,2

18,3

20 ËšC

4,6

5,4

6,2

7,0

7,7

8,5

9,2

10,0

10,8

11,8

13,0

14,4

16,0

18,0

30 ËšC

4,3

5,2

5,9

6,7

7,5

8,3

9,0

9,7

10,6

11,5

12,7

14,0

15,6

17,5

40 ËšC

4,0

4,8

5,6

6,3

7,1

7,5

8,5

9,3

10,2

11,0

12,1

13,4

15,0

16,9

*Bron: centrum hout, hout documentatie sept. 1995

 

De tabel geeft aan het restvochtpercentage in hout bij een bepaalde luchtvochtigheid en temperatuur. Als vocht door droge lucht onttrokken wordt aan hout zal hout krimpen. Als dat eenzijdig gebeurt, kunnen houten vloerdelen zelfs “schoteling” of scheurvorming vertonen.

Di noemen we ook wel het werken ( zwellen en krimpen) van hout. Dit kan worden beperkt door de relatieve luchtvochtigheid op peil te houden en te beheersen. Aandacht hiervoor vormt de basis van een blijvend mooie houten  vloer.

 

Luchtvochtigheid op peil houden

Het klimaat in onze woning of werkomgeving is niet gelijk  het hele jaar door. De relatieve luchtvochtigheid is in de zomermaanden doorgaans (te) hoog (> 65%) en in de  winter of het stookseizoen (te) laag en kan zakken tot 15% tijdens vorstperioden.

De luchtvochtigheid waarop het restvocht van vloerhout is afgestemd, is rond de 60 %. Dit kan worden gemeten  met een hygrometer en kan vervolgens worden aangepast indien nodig Dit adviseren we veelal met een goede luchtbevochtiger tijdens het stookseizoen (ca. oktober-maart) te doen.

Hierdoor wordt schade aan je vloer optimaal beperkt door een zoveel mogelijk

stabiele en constante luchtvochtigheid te waarborgen met behulp van bevochtiging.

Vraag uw vakman om advies over welke bevochtiger in te zetten.