Houten vloer en vloerverwarming

Bij de keuze voor een houten vloer wordt met name de Rc-waarde ofwel warmtedoorlatingsweerstand mede bepalend voor het wel of niet geschikt zijn van een vloer.

Bij een te hoge Rc-waarde kan de warmte vanuit de ondergrond niet voldoende doordringen naar de ruimte erboven met fatale gevolgen: uw ruimte wordt niet voldoende verwarmd.

Daarnaast speelt de uitzettingscoëfficient een voorname rol. Hoe groter deze is hoe gevoeliger de vloer is voor krimp. Zelfs scheurvorming kan het gevolg zijn van een verkeerde keuze. Zelfs als de houten vloer vol verlijmd ligt.

Een andere factor die bepalend is of een vloer wel of niet gebruikt kan worden op vloerverwarming, is de stabiliteit van de materialen. Deze wordt bepaald door de wijze waarop de vloer wordt geproduceerd. Vloeren die snel worden geproduceerd en niet de kans krijgen op een laag tempo te drogen, hebben veel interne spanning. Deze spanning zorgt er voor dat onder invloed van warmte vanuit de vloerverwarming overmatige vervorming van het hout ontstaat.

Wij zorgen ervoor dat het hout rustig wordt teruggedroogd, wat stabiliteit van het hout brengt.

Natuurlijk is tenslotte de montage van de vloer op vloerverwarming uitermate belangrijk. hierbij is de lijmkeuze van cruciaal belang en de elasticiteit van de lijm. De lijm moet egaal worden aangebracht zodat een gelijkmatige verlijming plaats vindt over minimaal 70% van het vloeroppervlak.Dat is ook de reden waarom wij als Finitops onze vloeren stempelen.

U merkt dat er aardig wat bij komt kijken en daarom laten we niets aan het toeval over. Dat is nou de zekerheid die wij u bieden.